Posted on Leave a comment

Signalflaggor

Signalflaggor används för kommunikation mellan fartyg och mellan fartyg och land. De internationella signalfaggorna har ett standardiserat utseende. De är 40 till antalet och består av 26 bokstavsflaggor och 10 flaggor för siffrorna 0-9. Utöver det finns en svarsflagg samt tre olika likhetstecken för repetition av bokstäver. Färgerna som används är blått, svart, gult, vitt och rött. 

De första kodsystemen för flaggsignalering utvecklades i Frankrike, men det var i England som tekniken förfinades och grunden lades till det signalsystem som gäller än i dag. 1857 gav The British Board of Trade ut boken International Code of Signals där alla gällande signaleringskoder sammanställdes. Den gäller än idag. Den svenska översättningen kom 1872 under namnet Kommersiella Signal-Coden. 

Numera används signalflaggning mest för att upplysa om dykare i vattnet samt att fiske med olika redskap pågår. I övrigt används mer effektiva tekniska hjälpmedel.

Alla flaggor har en egen bokstav. Men samtidigt en längre betydelse, en hel mening som beskriver en situation. Det är för att man på havet ska kunna prata med varandra med en endaste flagga i taget. Att skriva ut hela ord eller meningar med signalflaggorna är tidsödande och mycket ovanligt. De viktigaste signalerna kan uttryckas med endast en flagga

 • A Dykare i vattnet, håll undan, passera sakta!
 • B Jag lastar/lossar/transporterar farligt gods. (Utmärker i svenska armén arteleriregementstab)  
 • C Svar: Ja.
 • D Håll undan, jag har svårt att manövrera!
 • E Jag ändrar kurs mot styrbord.
 • F Jag är havererad, tag kontakt med mig.
 • G Jag behöver lots. För fiskebåt: Jag tar hem redskap.
 • H Jag har lots ombord.
 • I Jag ändrar kurs mot babord.
 • J Brand ombord och last av farligt gods. Håll undan!
 • K Jag vill ha kontakt med dig.
 • L Till sjöss: Stanna omedelbart. I hamn: Karantän (Utmärker i svenska armén pansarbrigadstab)  
 • M Fartyget står stilla.
 • N Svar: Nej.
 • O Man överbord!
 • P I hamn: All personal till fartyget.
 • Q Fartyget är fritt från smitta. (Utmärker i svenska armén motor/cykel/brigadstab)  
 • R Mitt fartyg gör ingen fart.
 • S Jag backar.
 • T Partrålning vid fiske. Håll undan!
 • U Du är på väg mot fara.
 • V Jag behöver hjälp!
 • W Jag behöver läkare
 • X Fortsätt inte utan avvakta mina signaler.
 • Y Jag draggar.
 • Z Jag behöver bogsering. För fiskebåt: Lägger nät.

Signalställ, flagga över topp, storflagg

Vid jubileer och högtidsdagar dekoreras hela fartyget, från för, över masttoppen till akter, med samtliga flaggor i en speciell ordning. Man säger då att man använder sig av ett signalställ vilket är samlingsnamnet för alla signal flaggorna tillsammans för att flagga över topp. På engelska heter det dressing the ship d.v.s. klä upp båten. Samma dekoration i flaggstången på land kallas för storflaggning. Signalställ, flagga över topp och storflaggning kallas ibland felaktigt för flaggspel. Det är inte korrekt eftersom flaggspel är den lilla stång (eller käpp) i aktern som nationsflaggen hissas på. Den korrekta ordningen för flagga över topp är från för till akter: 

A, B, C, 1, D, E, F, 2, G, H, I, 3, J, K, L, 4, M, N, O, 5, P, Q, R, 6, S, T, U, 7, V, W, X, 8, Y, Z, 9, 0.

Vid kappsegling används också flaggsignaler. Oftast kan den specifika kappseglingssignalen härledas till den ursprungliga internationella flaggsignalen. 

 • Tjuvstart signaleras t.ex genom att X-flaggan (vit med blått kors) hissas på startfartyget och visas tills alla tjuvstartande båtar är helt på startsidan av startlinjen. På vanligt flaggspråk betyder den: Fortsätt inte utan avvakta mina signaler.
 • P-flaggan även kallad Blue Peter (vit ruta på blå botten) är förberedelsesignal och hissas 5 minuter före kappseglingsstart. På flaggspråk betyder den:  All personal till fartyget, klart för avgång
 • Protestflaggan / B-flaggan (helröd), som hissas när motståndaren inte följt väjningsreglerna och kolliderat, betyder i vanlig sjöfart: Jag har farlig last ombord. Protesterar man så är man ju farligt ilsken.