Welcome to Sveilis Design

We aim to be good representatives of Scandinavian design that appeals to a wide audience by manufacturing stylish, qualitative, contemporary, and timeless products.

Swedish Lighthouse is our own brand name.


Sveilis Designs signum är att framhäva det unika och lokala med silhuetter. Vi använder oss av byggnader, stadsvapen, landmärken, offentliga konstverk, och andra symboler för det lokalspecifika som gör varje ort unik. 

Sveilis Design´s hallmark is to emphasize what is unique and local with silhouettes. We use buildings, city coats of arms, landmarks, public works of art, and other symbols of the local specific that make each place unique.

Läs mer!

Häradskär

Fyren en symbol för: säkerhet, vägledning, kunskapsspridning, hopp, ensamhet, styrka, ledarskap, beslutsfattande, och människans kamp mot naturen.

Läs mer!

Vi har ca 40 olika fyrar, från Norden, i vårt sortiment. Hittar Du inte din favoritfyr – Hör av Dig! Visar tillräckligt många intresse så utökar vi sortimentet.

Handgjorda modeller av omtyckta segeljollar. Tillverkade av Jan (Sigvard) Afzelius i Hullaryd. Tillgången är begränsad, så först till kvarn gäller!

Läs mer om dessa segeljollar!

PRODUCT CATEGORIES

Recent Blog Posts

Posted on Leave a comment

HISTORIEN OM TVÅ VACKRA MUSEIFARTYG TILLIKA IKONSIKA STADSSYMBOLER

New York har sin frihetsgudinna, Florens sin Davidstaty och Paris sitt Eiffeltorn. Karlskrona har Fullriggaren Jarramas och Mariehamn har stålbarken Pommern. 

HMS Jarramas (1900), Marinmuseum i Karlskrona

Jarramas är en av världens minsta tremastade fullriggare. Konstruktör Hjalmar Hugo Liljehöök, byggd på Karlskrona örlogsvarv. Systerfartyget Najaden sjösattes 1897 och Jarramas 1900. Hon fungerade som skolskepp för skeppsgossekåren fram till 1939, då skeppsgossekåren, efter över 250 års verksamhet, lades ner. Jarramas låg sedan sysslolös på örlogsvarvet i Karlskrona ett par år för att sedan, under några somrar på 1940-talet, segla med elever från Kungliga Sjökrigsskolan och Flottans Sjömansskola. År 1946 togs hon ur tjänst och ersattes med skonerterna Gladan och Falken. År 1950 köptes hon av Karlskrona stad för 30 000kr och flyttades till Borgmästarefjärden i centrala stan; där blev det sommarkafé och plats för mycket populära viskvällar. Jarrams blev en viktig knutpunkt i Karlskrona och växte fram till en symbol för hela staden.1997 skänkte kommunen Jarramas till Marinmuseum och sedan dess ligger hon vid kajen utanför Marinmuseum. Namnet Jarramas kommer från turkiskans yaramaz och betyder ”den busiga”. Tre andra fartyg i den svenska flottan har tidigare haft samma namn. 

Pommern (1903), Ålands Sjöfartsmuseum i Mariehamn. 

Pommern är den enda fyrmastade stålbarken i ursprungligt skick i världen. Hon byggdes i Glasgow i Skottland för ett tyskt rederi och sjösattes 1903 under namnet Mneme. Mneme är minnets musa i den grekiska mytologin och Pommerns galjonsfigur ska föreställa just Mneme. Hon bytte ägare tre gånger under sina första tre år och det var den tredje ägaren, The P-liners i Hamburg, som döpte om henne till Pommern. År 1923 köptes Pommern av den åländska redaren Gustaf Erikson, som då ägde världens största segelfartygsflotta. Fram till andra världskrigets utbrott 1939 var Pommern i drift och seglade på den så kallade vetetraden mellan Australien och England. År 1952 donerades Pommern till Mariehamns stad av ättlingar till Gustaf Erikson. Hon förtöjdes i Västerhamn, intill Åland sjöfartsmuseum och öppnades 1957 för allmänheten. År 2019 byggdes den docka som skeppet idag ligger i, flytande men omgiven av ett trädäck. 

Källor: Marinmuseum i Karlskrona, http://www.visitaland.com, wikipedia.

Posted on Leave a comment

Signalflaggor

Signalflaggor används för kommunikation mellan fartyg och mellan fartyg och land. De internationella signalfaggorna har ett standardiserat utseende. De är 40 till antalet och består av 26 bokstavsflaggor och 10 flaggor för siffrorna 0-9. Utöver det finns en svarsflagg samt tre olika likhetstecken för repetition av bokstäver. Färgerna som används är blått, svart, gult, vitt och rött. 

De första kodsystemen för flaggsignalering utvecklades i Frankrike, men det var i England som tekniken förfinades och grunden lades till det signalsystem som gäller än i dag. 1857 gav The British Board of Trade ut boken International Code of Signals där alla gällande signaleringskoder sammanställdes. Den gäller än idag. Den svenska översättningen kom 1872 under namnet Kommersiella Signal-Coden. 

Numera används signalflaggning mest för att upplysa om dykare i vattnet samt att fiske med olika redskap pågår. I övrigt används mer effektiva tekniska hjälpmedel.

Alla flaggor har en egen bokstav. Men samtidigt en längre betydelse, en hel mening som beskriver en situation. Det är för att man på havet ska kunna prata med varandra med en endaste flagga i taget. Att skriva ut hela ord eller meningar med signalflaggorna är tidsödande och mycket ovanligt. De viktigaste signalerna kan uttryckas med endast en flagga

 • A Dykare i vattnet, håll undan, passera sakta!
 • B Jag lastar/lossar/transporterar farligt gods. (Utmärker i svenska armén arteleriregementstab)  
 • C Svar: Ja.
 • D Håll undan, jag har svårt att manövrera!
 • E Jag ändrar kurs mot styrbord.
 • F Jag är havererad, tag kontakt med mig.
 • G Jag behöver lots. För fiskebåt: Jag tar hem redskap.
 • H Jag har lots ombord.
 • I Jag ändrar kurs mot babord.
 • J Brand ombord och last av farligt gods. Håll undan!
 • K Jag vill ha kontakt med dig.
 • L Till sjöss: Stanna omedelbart. I hamn: Karantän (Utmärker i svenska armén pansarbrigadstab)  
 • M Fartyget står stilla.
 • N Svar: Nej.
 • O Man överbord!
 • P I hamn: All personal till fartyget.
 • Q Fartyget är fritt från smitta. (Utmärker i svenska armén motor/cykel/brigadstab)  
 • R Mitt fartyg gör ingen fart.
 • S Jag backar.
 • T Partrålning vid fiske. Håll undan!
 • U Du är på väg mot fara.
 • V Jag behöver hjälp!
 • W Jag behöver läkare
 • X Fortsätt inte utan avvakta mina signaler.
 • Y Jag draggar.
 • Z Jag behöver bogsering. För fiskebåt: Lägger nät.

Signalställ, flagga över topp, storflagg

Vid jubileer och högtidsdagar dekoreras hela fartyget, från för, över masttoppen till akter, med samtliga flaggor i en speciell ordning. Man säger då att man använder sig av ett signalställ vilket är samlingsnamnet för alla signal flaggorna tillsammans för att flagga över topp. På engelska heter det dressing the ship d.v.s. klä upp båten. Samma dekoration i flaggstången på land kallas för storflaggning. Signalställ, flagga över topp och storflaggning kallas ibland felaktigt för flaggspel. Det är inte korrekt eftersom flaggspel är den lilla stång (eller käpp) i aktern som nationsflaggen hissas på. Den korrekta ordningen för flagga över topp är från för till akter: 

A, B, C, 1, D, E, F, 2, G, H, I, 3, J, K, L, 4, M, N, O, 5, P, Q, R, 6, S, T, U, 7, V, W, X, 8, Y, Z, 9, 0.

Vid kappsegling används också flaggsignaler. Oftast kan den specifika kappseglingssignalen härledas till den ursprungliga internationella flaggsignalen. 

 • Tjuvstart signaleras t.ex genom att X-flaggan (vit med blått kors) hissas på startfartyget och visas tills alla tjuvstartande båtar är helt på startsidan av startlinjen. På vanligt flaggspråk betyder den: Fortsätt inte utan avvakta mina signaler.
 • P-flaggan även kallad Blue Peter (vit ruta på blå botten) är förberedelsesignal och hissas 5 minuter före kappseglingsstart. På flaggspråk betyder den:  All personal till fartyget, klart för avgång
 • Protestflaggan / B-flaggan (helröd), som hissas när motståndaren inte följt väjningsreglerna och kolliderat, betyder i vanlig sjöfart: Jag har farlig last ombord. Protesterar man så är man ju farligt ilsken. 
Posted on Leave a comment

Kardinalmärken / Cardinal marks 

KARDINALMÄRKEN – VÄDERSTRECKSMÄRKEN / CARDINAL MARKS – LATITUDE MARKS

Ordet kardinal kommer av latinets cardinalis, vilket betyder viktigaste eller huvudsakliga. Ordet stammar från cardo,som betyder dörrtapp, huvudpunkt, kärna. Kardinal är en titel i Romersk-katolska kyrkan för det näst högsta ämbetet efter påven. 

Kardinalmärken är sjömärken, i form av en boj eller prick, som märker ut hinder. De är utsatta norr, öster, söder eller väster om ett hinder – till exempel ett grund. Kardinalmärken används även för att markera gränsen för en farled. Det finns fyra sorters kardinalmärken, ett för varje väderstreck – därför kallas de också väderstrecksmärken. Numera så är svenska kardinalmärken gula och svara och med toppmärken som visar vilket väderstreck de märker ut. Du ska passera norr om ett nordmärke och söder om ett sydmärke, väster om ett västmärke och öster om ett ostmärke!

The word cardinal comes from the Latin cardinalis, which means most important or main. The word comes from cardo, which means door pin, main point, core. Cardinal is a title in the Roman Catholic Church for the second highest office after the Pope.

Cardinal marks are sea marks (navigation marks), in the form of a buoy or other floating or fixed structure, used in maritime pilotage to indicate the position of a hazard and the direction of safe water. Cardinal marks indicate the direction of safety as a cardinal (compass) direction (north, east, south or west) relative to the mark.

They are exposed north, east, south or west of an obstacle – for example a foundation. Cardinal badges are also used to mark the boundary of a fairway. Cardinal directions are the four main points of a compass: north, south, east, and west. There are four types of cardinal marks, one for each latitude – hence they are also called latitude marks. Nowadays, Swedish cardinal badges are yellow and black and with top badges that show which latitude they mark. You will pass north of a north mark and south of a south mark, west of a west mark and east of a cheese mark!

När båda konerna pekar nedåt så är det sydmärket du ser. När de pekar uppåt är det nordmärket. På ostmärket pekar den övre konen uppåt och den nedre nedåt så att ett spetsigt o, som i ostmärke, bildas. Om kardinalmärket du fått syn på inte är syd-, nord- eller ostmärket så vet du att det är västmärket! Med lite god vilja ser västmärket dessutom ut som ett vinglas, som precis som väst börjar på v.

Sedan början av 1980-talet så är svenska Kardinalmärken gula och svarta. Innan dess så var de röda och svarta och toppmarkeringarna bestod av både koner och klot.  

When both cones point downwards, it is the southern mark you see. When they point upwards, it is the northern mark. On the East mark, the upper cone points upwards and the lower one downwards so that an Easter-egg shape is formed. If the cardinal mark you saw is not the south, north or East mark, you know it is the west mark! With a little good will, the vest mark also looks like a wine glass.

Since the beginning of the 1980s, Swedish Cardinal Marks have been yellow and black. Before that, they were red and black and the top markings consisted of both cones and spheres.

RÖTT ÅT BABORD OCH GRÖNT ÅT STYRBORD – ELLER TVÄRTOM

En farleds sidor markeras av lateralmärken, röda eller gröna prickar eller bojar som ofta men inte alltid har toppmärken i olika former. När du styr i farledens riktning ska du ha de röda lateralmärkena på babordssidan (vänster) och de gröna på styrbordssidan (höger). När du styr mot riktningen blir det istället tvärtom. Det är inte alltid lätt att förstå hur huvudriktningen för en farled har bestämts, men du kan åtminstone se den på sjökortet. I svenska farvatten går huvudriktningen generellt moturs från den norska till den finska gränsen och från öppet vatten mot hamn. Oavsett farledens riktning får du färdas åt vilket håll du vill i den. 

OBS! Åker du utanför Europa bör du känna till att vissa länder har omvända färger – grönt på babord och rött på styrbord.

The edge of a maritime channel, are indicated by lateral marks, red or green sea marks that often but not always have top marks in various shapes. When steering in the direction of the fairway, have the red lateral markings on the port side (left) and the green ones on the starboard side (right). When you steer in the opposite direction, it is the other way around. It is not always easy to understand how the main direction of a maritime channel has been determined, but you can at least see it on the sea chart. In Swedish waters, the main direction is generally counterclockwise from the Norwegian to the Finnish border and from open water towards the port. Regardless of the direction of the fairway, you can travel in any direction you want.

NOTE! If you travel outside Europe, you should be aware that some countries have reverse colors – green on port and red on starboard.