Fyrar

Fyren en symbol för: säkerhet, vägledning, kunskapsspridning, hopp, ensamhet, styrka, ledarskap, beslutsfattande, och människans kamp mot naturen.