Flaggkit för årets alla fester och helgdagar

110 kr

Dekorativt flaggkit för årets alla fester och helgdagar.

Inkluderar 36 nautiska signalflaggor och snöre. Bara att vika och klistra fast. De internationella signalfaggorna har ett standardiserat utseende. De är 40 till antalet och består av 26 bokstavsflaggor och 10 flaggor för siffrorna 0-9. Vid jubileer och högtidsdagar dekoreras hela fartyget, från för, över masttoppen till akter, med samtliga flaggor i en speciell ordning. Det kallas för att flagga över topp. På engelska heter det dressing the ship d.v.s. klä upp båten. Samma dekoration i flaggstången på land kallas för storflaggning.

Den korrekta ordningen för flagga över topp är från för till akter:
A, B, C, 1, D, E, F, 2, G, H, I, 3, J, K, L, 4, M, N, O, 5, P, Q, R, 6, S, T, U, 7, V, W, X, 8, Y, Z, 9, 0.

Decorative flag-kit for all occasions.

Includes 36 nautical signal flags and string. Just to fold and stick. On anniversaries and holidays, the entire ship is decorated, from the front, over the mast top to the stern, with all the flags in a special order. It’s called dressing the ship i.e. dress up the boat.

The correct order for flag over top is from front to stern:
A, B, C, 1, D, E, F, 2, G, H, I, 3, J, K, L, 4, M, N, O, 5, P, Q, R, 6, S, T, U, 7, V, W, X, 8, Y, Z, 9, 0.

Description

Size of each flag: 2,7×4,3cm
Garland gets to be about 3,5m if flags are placed a “flag-distance” appart.