Posted on Leave a comment

Handgjorda modeller av omtyckta segeljollar. 

Handgjorda modeller av omtyckta segeljollar. 

Tillverkade av Jan (Sigvard) Afzelius i Hullaryd. 

Vi har beundrat Jans miniatyrer i många år.  I slutet av båtmässan Allt för Sjön 2020, som stängde tidigt p.g.a. Corona, fick chansen att köpa upp Jans lager. Han sa då att det var sista gången han ställde ut på båtmässan. Tillgången på dessa modeller är därmed begränsad, så först till kvarn gäller! Optimistjollarna är redan slutsålda. 

Här följer lite information vi hittat om de olika segeljollarna i sortimentet. Ni liksom vi kanske inte haft möjligheten att uppleva alla dessa jollar i verkligheten. 

OK-jolle är en enmansjolle medett storsegel. OK-jollen konstruerades 1957 av Knut Olsen som en träningsbåt för ungdomar före övergången till den större finnjollen. OK-jollen blev dock för svårseglad för lättare juniorer genom den relativt stora segelytan, men blev mycket populär bland lite äldre ungdomar i övre tonåren. Ok-jollen som ungdoms- och instegsbåt till mer avancerade klasser övertogs så småningom i huvudsak av den mindre riggade Laser-jollen och Laser radial för lättare juniorer. OK-jollen seglas internationellt i huvudsak som senior jolle med VM, EM och internationella mästerskap.

Finnjolle är en enmansjolle med ett storsegel. Finnjollen har OS-status. Båten anses vara fysiskt krävande då seglaren bör väga närmare 100 kg och vara 190 cm lång. Rikard Sarby från Uppsala konstruerade båten. Första Finnjollen byggdes 1949 och vann en konstruktionstävling utlyst av finska seglarförbundet inför de olympiska sommarspelen 1952 i Helsingfors. Namnet Finnjolle kommer av att den deltog första gången i Finland, vid OS i Helsingfors 1952. Finnjollen ersatte då Firefly. 

Snipe är en tvåmansjolle ritad 1931 av William F Crosby. Klassmärket är silhuetten av en beckasin (fågel), vilket båten även fått sitt namn av då snipe är engelskans ord för beckasin. Snipeklassens klassförbund heter SCIRA, vilket står för the Snipe Class International Racing Association. Klassförbundet har sitt säte i San Diego i USA. Klassförbundet ger ut tidningen Snipe Bulletin fyra gånger per år. Snipeseglare som är med i klassförbundet inordnas organisatoriskt i “fleets”. En fleet är oftast bildad av personer från en och samma segelklubb. Det land som har flest fleets är USA med 60 st (2005). I Sverige finns det sex stycken. 

British moth is the name of an 11-foot (3.4 m) sailing dinghy  designed in 1932 by Sydney Cheverton. The first boats built were sailed on the Brent Reservoir in north London. British Moths were the first class to use this famous stretch of water for dinghy racing, and for a time it was known as the “Brent One Design”. The British Moth National Championship trophy is still the Brent Cup. After World War II, sailing was not resumed on the Brent Reservoir and the fleet became scattered. However, the British Moth continued to sail at other clubs in small numbers. In 2004 the British Moth Boat Association funded the development of a new hull mould designed by Ian Howlett. This has seen renewed activity within club fleets and a number of river clubs taking up the class.

C-kanot  är en segelkanot (Klass IV): största längd 5,20 m, största bredd minst 1,30 m (utan begränsning uppåt) samt 10 kvm segelyta, fördelad på två segel, av vilka det största, mätande maximum 7 kvm, föres främst. Bordläggning och däck skola vara av inhemskt träslag samt dukklädda. Centerbord och roderplåt skola vara av järn. Krökta rundhult ej tillåtna. Segelhöjden får ej överstiga 5,30 m. Kanotsegling är som segling betraktad något speciellt. De verkliga kanoterna äro nämligen obarlastade, och rorsmannen är således den levande barlast som genom sin rörelse tvärskepps uppväger seglens krängande verkan. Ju mindre, smalare och lättare kanoten är, desto kraftigare verkar denna levande barlast.

Leave a Reply