Posted on Leave a comment

FYRAR / LIGHTHOUSES

Fyrar har länge setts som urbilden för allmännytta eftersom skepp kunde navigera efter dem utan att betala. På grund av deras funktion som säkerhetsanläggning och ljusspridare har fyren blivit en symbol för säkerhet, vägledning, kunskapsspridning och hopp. Eftersom fyren ofta är placerad ensam på en utsatt plats har den också fått symbolisera ensamhet, styrka, ledarskap och beslutsfattande, men även människans kamp mot naturen.

Lighthouses have long been seen as a symbol for the public good because ships could navigate after them without paying. Due to their function as a safety system and light diffuser, the lighthouse has become a symbol of safety, guidance, knowledge dissemination and hope. Since the lighthouse is often located alone in a vulnerable place, it has also been associated with loneliness, strength, leadership and decision-making, as well as man’s struggle against nature.

Sveilis Design arbetar med ett 40-tal olika fyrmotiv från Sveriges kuster (inkl. två insjöfyrar och en båk), Norge, Åland, Finland och Danmark. Finner ni inte er favoritfyr i sortimentet, så hör av er! Visar tillräckligt många intresse, så utökar vi sortimentet.

Sveilis Design is currently working with about 40 different lighthouse motifs from the coasts of Sweden, Norway, Åland, Finland and Denmark. If you do not find your favorite lighthouse in our current assortment, get in touch! If enough people show interest, we will expand our collection.

Leave a Reply