Posted on Leave a comment

ATT FRAMHÄVA MED SILHUETTER / TO ENHANCE WITH SILHOUETTES 

Sveilis Designs signum är att framhäva det unika och lokala med silhuetter. Vi använder oss av byggnader, stadsvapen, landmärken, offentliga konstverk, och andra symboler för det lokalspecifika som gör varje ort unik. Våra lokala återförsäljare är ofta med och påverkar designprocessen med sin expertis och sina önskemål. Att arbeta med silhuetter är ibland utmanande och begränsande. Belöningen är när de sen väcks till liv genom spelet av ljus och skugga. 

Sveilis Design´s hallmark is to emphasize the unique and local with silhouettes. We use buildings, city coats of arms, landmarks, public works of art, and other symbols of the local specific that make each place unique. Our local retailers are often involved and influence the design process with their expertise and wishes. Working with silhouettes is sometimes challenging and limiting. The reward is when they later are brought to life through the play of light and shadow.

Tänd ett ljus för Din ort! / Light a candle for Your city!

Vi tillhandahåller för närvarande ca130 olika lyktor med lokalspecifika silhuettmotiv som ger de mest fantastiska skuggeffekter. 

Currently we can offer about 130 candle box variations with locally specific silhouette motifs, that give the most fantastic shadow effects.

Vårt sortiment av lyktor växer ständigt!

Saknas din ort i vårt nuvarande sortiment? Hjälp oss att komma i kontakt med en lokal återförsäljare. Vårt sortiment styrs av efterfrågan från lokala återförsäljare. Vi väljer inte bort någon. Minsta order för nyproduktion är 25st. Vi arbetar utan uppstarts- och designavgifter. Vi vill arbeta kreativt med det vi älskar och etablera personliga relationer med samverkanspartners och kunder som bygger på tillit och respekt. 

Is your city missing in our current candle box collection? Help us get in touch with a local retailer. Our range is dependent by demand from local retailers. We do not opt ​​out of anyone. The minimum order for new production is 25 pcs. We work without start-up and design fees. We want to work creatively with what we love and establish personal relationships with partners and customers based on trust and respect.

Tänd ett ljus för Din ort! Det blev vår slogan under pandemin, som vi nu förhoppningsvis tagit oss igenom (peppar-peppar). Vi är så tacksamma över att så många har stöttat oss och våra återförsäljare runt om i Sverige genom att köpa en eller flera av våra lokalpatriotiska lyktor. Stort TACK! 

“Light a candle for Your city!” became our slogan during the pandemic, which we now hopefully have gotten through. We are so grateful that so many have supported us and our local retailers around Sweden by buying one or more of our lanterns with cityscapes. Many thanks!

Leave a Reply