Posted on Leave a comment

HISTORIEN OM TVÅ VACKRA MUSEIFARTYG TILLIKA IKONSIKA STADSSYMBOLER

New York har sin frihetsgudinna, Florens sin Davidstaty och Paris sitt Eiffeltorn. Karlskrona har Fullriggaren Jarramas och Mariehamn har stålbarken Pommern. 

HMS Jarramas (1900), Marinmuseum i Karlskrona

Jarramas är en av världens minsta tremastade fullriggare. Konstruktör Hjalmar Hugo Liljehöök, byggd på Karlskrona örlogsvarv. Systerfartyget Najaden sjösattes 1897 och Jarramas 1900. Hon fungerade som skolskepp för skeppsgossekåren fram till 1939, då skeppsgossekåren, efter över 250 års verksamhet, lades ner. Jarramas låg sedan sysslolös på örlogsvarvet i Karlskrona ett par år för att sedan, under några somrar på 1940-talet, segla med elever från Kungliga Sjökrigsskolan och Flottans Sjömansskola. År 1946 togs hon ur tjänst och ersattes med skonerterna Gladan och Falken. År 1950 köptes hon av Karlskrona stad för 30 000kr och flyttades till Borgmästarefjärden i centrala stan; där blev det sommarkafé och plats för mycket populära viskvällar. Jarrams blev en viktig knutpunkt i Karlskrona och växte fram till en symbol för hela staden.1997 skänkte kommunen Jarramas till Marinmuseum och sedan dess ligger hon vid kajen utanför Marinmuseum. Namnet Jarramas kommer från turkiskans yaramaz och betyder ”den busiga”. Tre andra fartyg i den svenska flottan har tidigare haft samma namn. 

Pommern (1903), Ålands Sjöfartsmuseum i Mariehamn. 

Pommern är den enda fyrmastade stålbarken i ursprungligt skick i världen. Hon byggdes i Glasgow i Skottland för ett tyskt rederi och sjösattes 1903 under namnet Mneme. Mneme är minnets musa i den grekiska mytologin och Pommerns galjonsfigur ska föreställa just Mneme. Hon bytte ägare tre gånger under sina första tre år och det var den tredje ägaren, The P-liners i Hamburg, som döpte om henne till Pommern. År 1923 köptes Pommern av den åländska redaren Gustaf Erikson, som då ägde världens största segelfartygsflotta. Fram till andra världskrigets utbrott 1939 var Pommern i drift och seglade på den så kallade vetetraden mellan Australien och England. År 1952 donerades Pommern till Mariehamns stad av ättlingar till Gustaf Erikson. Hon förtöjdes i Västerhamn, intill Åland sjöfartsmuseum och öppnades 1957 för allmänheten. År 2019 byggdes den docka som skeppet idag ligger i, flytande men omgiven av ett trädäck. 

Källor: Marinmuseum i Karlskrona, http://www.visitaland.com, wikipedia.